pass/fail

 1. Medschoolready95
 2. ForHumors
 3. YTAZ
 4. babytomato
 5. trobb1
 6. medDaisuki
 7. Healer@1994
 8. mrjbb
 9. gucci
 10. whiskeyandrye
 11. kasheer786